ژئوممبران استخر
۲۹
فروردین

ژئوممبران استخر

آب بندی گود ساختمانی باغ موزه بانک مرکزی

استخر ژئوممبران > ژئوممبران استخر

مصالح به کار رفته: ۶۵۳۰ متر مربع ژئوتکستایل تهران – بزرگراه حقانی

ژئوممبران استخر
ژئوممبران استخرژ