کاربرد ژئوممبران در پرورش طیور
۲۴
مرداد

کاربرد ژئوممبران

کاربرد ژئوممبران

کاربرد ژئوممبران – گروه آرین خاک ایرانیان گروه فتی مهندسی و مورد تایید igs (سازمان جهانی ژئوسنتتیک ها)

همه ی کاربرد های ژئوممبران ( به طور دقیق)

۱ – احداث استخر ذخیره آب برای آب های آشامیدنی .

کاربرد ژئوممبران

۲ – ایزولاسیون (آب بندی) چاه برای ذخیره آب .

کاربرد ژئوممبران 1

۳ – ایزولاسیون (آب بندی) چاه های زباله و لجن .

کاربرد ژئوممبران

 

۴ – ورق ژئوممبران دارای ویژگی های منحصر به فرد شیمیایی است به طوری که می تواند از مواد رادیو اکتیوی و مواد شیمیایی خطرناک نگهداری کند ( زیرا ژئوممبران خنثی است و با مواد شیمیایی دیگر واکنش نمی دهد) .

کاربرد ژئوممبران

۵ – ژئوممبران به عنوان درز گیری مخازن ذخیره آب زیر زمینی .

کاربرد ژئوممبران 1

۶ – ژئوممبران مناسب برای احداث حوضچه های خورشیدی

کاربرد ژئوممبران 2

۷ - ژئوممبران برای  آب بندی استخر های آب نمک

کاربرد ژئوممبران 3

۸ – ژئوممبران مناسب برای احداث استخر کشاورزی

۹ – ژئوممبران مناسب برای احداث استخر پرورش طیور

کاربرد ژئوممبران در پرورش طیور

۱۰ – ژئوممبران مناسب برای پوشاندن چاله ها و حفره های زمین های گلف

کاربرد ژئوممبران در زمین گلف

۱۱ – ژئوممبران مناسب برای درزگیری انواع حوضچه های تزیینی و معماری

کاربرد ژئوممبران در حوضجه های صنعتی و معماری

۱۲ – ژئوممبران مناسب برای درزگیری کانال های انتقال اب

کاربرد ژئوممبران در کانال های انتقال اب

۱۳ – ژئوممبران مناسب برای درزگیری و احداث کانال های دفن زباله

ژئوممبران مناسب برای کانال های دفن زباله

۱۴ – ژئوممبران مناسب برای احداث خطوط دفن زباله

کاربرد-ژئوممبران-در-دفن-زباله.

۱۵ – ژئوممبران مناسب برای لاینینگ حوضچه های لیچ

کاربرد ژئوممبران در حوضجه لیچ

۱۶ – ژئوممبران مناسب برای پوشش دفن زباله

کابرد ژئوممبران برای پوشش دفن زباله

۱۷ – ژئوممبران مناسب برای پوشش گیاهان هوازی و بی هوازی

کاربرد ژئوممبران در پوشش گیاهی

۱۸ – ژئوممبران مناسب برای پوشش ذغال سنگ

کاربرد-ژئوممبران-در-ذغال-سنگ.