ژئوتکستایل ۳۰۰ گرمی

ژئوتکستایل های ۳۰۰ گرمی و ۴۰۰ گرمی اغلب به عنوان محافظ لایه ژئوممبران، محافظ لوله انتقال نفت و گاز و زهکش به کار می رود.

کشور سازنده :
ایران