ژئوگریدهای پلی استری

ژئوگریدهای تک سویه و دوسویه با مقاومت های کششی متنوع جهت تسلیح بستر راه و راه آهن، تسلیح دیوار حائل، تقویت روکش آسفالت و ….

کشور سازنده :
ایران
قیمت هر متر مربع :
از ۷۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰ ریال