۲۵
شهریور

ژئوتکستایل ۳۰۰ گرمی

ژئوتکستایل ۳۰۰ گرمی ژئوتکستایل ۳۰۰ گرمی ژئوتکستایل های ۳۰۰ گرمی و ۴۰۰ گرمی اغلب به عنوان محافظ لایه ژئوممبران، محافظ لوله انتقال نفت و گاز و زهکش به کار...

خواندن بیشتر