ژئوتکستایل
۲۹
آذر

ژئوتکستایل چیست و چه کاربردی دارد

ژئوتکستایل ها بر اساس روش تولید خود، دارای دو نوع کلی منسوج ( بافته) و غیرمنسوج ( نبافته ) می باشند که بر پایه ی پلی استر یا پلی...

خواندن بیشتر