دریپر قطره چکان
۱۸
شهریور

دریپر قطره چکان

دریپر قطره چکان دریپر قطره چکان گروه آرین خاک ایرانیان تامین کننده تجهیزات آبیاری قطره ی کشور سازنده : لهستان چهار لیتر ساعت : تنظیم شوند ه قیت همکار...

خواندن بیشتر