05
آگوست

ژئوتکستایل بافته

ژئوتکستایل بافته  Woven geotextile تولید ژئوتکستایل بافته کرنش 12% مقاومت کششی 100 و 150 کیلو نیوتن برای کسب اطلاعات بشتر تماس حاصل فرمایید. مهندس ایلیا اطلاعات تماس باما  موبایل...

بیشتر بخوانید