ژئوتکستایل بافته
۱۴
مرداد

ژئوتکستایل بافته

ژئوتکستایل بافته  Woven geotextile تولید ژئوتکستایل بافته کرنش ۱۲% مقاومت کششی ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو نیوتن برای کسب اطلاعات بشتر تماس حاصل فرمایید. مهندس ایلیا اطلاعات تماس باما  موبایل...

خواندن بیشتر