آب بندی دریاچه با ورق ژئوممبران در ورامین
۱۴
مرداد

آب بندی دریاچه با ورق ژئوممبران در ورامین

آب بندی دریاچه با ورق ژئوممبران در ورامین  Sealing the geomembrane lake in Varamin میزان مصالح به کار رفته : ۹۰۰۰ متر مربع ژئوممبران اجرا کننده وتهیه کننده به...

خواندن بیشتر