08
آگوست

ساخت دریاچه با ورق ژئوممبران در اسلام آباد غرب

  ساخت دریاچه با ورق ژئوممبران در اسلام آباد غرب Geomembrane Lake Mapping in Islamabad, West    ساخت دریاچه با ورق ژئوممبران در اسلام آباد غرب –  ساخت دریاچه مصنوعی...

بیشتر بخوانید