ژئوممبران
ژئوممبران

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1388

مکانکاشان
کارفرمابتن آسفالت مهر
نوع استخراستخر کشاورزی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، کاشان

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران ، کاشان