استخر ذخیره آب بتنی
استخر ذخیره آب بتنی

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1392

مکانجلفا
کارفرماآباد گران کوشا جم
نوع کانال انتقال آب

ساخت کانال انتقال آب با ورق ژئوممبران، جلفا

توضیحات

ساخت کانال انتقال آب با ورق ژئوممبران ، جلفا