استخر-کشاورزی-پشترود
استخر-کشاورزی-پشترود

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1385

مکاندهیاری پشترود بم
کارفرمادهیاری
نوع استخراستخر کشاورزی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، فیروزکوه، دهیاری پشترود، بم

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، فیروزکوه، دهیاری پشترود، بم