استخر-کشاورزی-همدان
استخر-کشاورزی-همدان

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1390

مکانهمدان
کارفرماجهاد کشاورزی
نوع استخراستخر کشاورزی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران همدان

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران همدان