درباره پروژه

تاریخ اجرا 1389

مکانفیروز کوه
کارفرمادهکده سیب
نوع استخراستخر کشاورزی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، فیروزکوه، دهکده سیب

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، فیروزکوه، دهکده سیب