درباره پروژه

تاریخ اجرا 1388

مکانساوه
کارفرماجهاد کشاورزی
نوع استخراستخر کشاورزی

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، ساوه

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، ساوه