ژئوممبران و ژئوتکستایل
02
آوریل

ژئوممبران و ژئوتکستایل

ژئوممبران و ژئوتکستایل ژئوممبران اجرای ورقهای ژئوممبران در داخل و خارج از کشور طراحی و اجرای استخرهای ذخیره آب کشاورزی ، صنعتی ، پرورش ماهی ، مزرعه میگو و...

خواندن بیشتر