زهکش سه بعدی
16
سپتامبر

زهکش سه بعدی

زهکش سه بعدی زهکش سه بعدی شبکه های زهکشی سه بعدی پانل های پلی پروپیلنی هستند که جهت زهکشی جریان سیال با قابلیت گذردهی بالا (Flow Rate) مورد استفاده...

خواندن بیشتر